סח'נין 30810 - כביש ראשי ת.ד. 2731
04-6741380 / 04-6747380
04-6744968

مساعدات مربيات للتربية الخاصة وصفوف الدمج (סייעות בחינוך המיוחד וכיתות השילוב)

פרטים

שם קטגוריה
משך הקורס
7-8 اشهر

شروط القبول: شهادة انهاء الصف الثاني عشر او شهادة بجروت

مدة الدورة: 7-8 اشهر

ايام التعليم : 2-3 ايام من اساعة 09.00-12.30

مواضيع التعليم: تربية ,علم نفس ,اتصال ,ادب اطفال ,اسعاف اولي ,مدخل الى التربية الخاصة,صحة الطفل , امن وامان, فنون جميلة,           اساليب تدريس اللغة العربية والحساب.

في نهاية الدورة والنجاح بكافة المواضيع اعلاه تحصل الطالبة على شهادة تؤهلها العمل في مدارس التربية الخاصة وصفوف الدمج.