סח'נין 30810 - כביש ראשי ת.ד. 2731
04-6741380 / 04-6747380
04-6744968

مديرة مكتب كبيرة (מנהלת לשכה בכירה)

פרטים

משך הקורס
7 חודשים

תנאי קבלה: 12 שנות לימוד

משך הקורס: 7 חודשים

ימי לימוד: שלישי - חמישי

שעות לימוד: 14.00-18.00

הסטודנט ניגש לשתי בחינות עיונית וממוחשבת כל הבחינות במכללה.

בהצלחה בשתי הבחינות הסטודנט מקבל תעודת מקצוע ותעודת גמר מטעם משרד העבודה והרווחה.