סח'נין 30810 - כביש ראשי ת.ד. 2731
04-6741380 / 04-6747380
04-6744968

مديرة مكتب ( מנהלת לשכה)

פרטים

משך הקורס
4 חודשים

תנאי קבלה: 12 שנות לימוד

משך הקורס: 4 חודשים

ימי לימוד: שני רביעי

שעות לימוד: 14.00-18.00

הסטודנט ניגש לשתי בחינות עיונית וממוחשבת כל הבחינות במכללה.

בהצלחה בשתי הבחינות הסטודנט מקבל תעודת מקצוע ותעודת גמר מטעם משרד העבודה והרווחה.