סח'נין 30810 - כביש ראשי ת.ד. 2731
04-6741380 / 04-6747380
04-6744968

محاسب اجور ( חשב שכר )

פרטים

משך הקורס
4 חודשים

תנאי קבלה: 12 שנות לימוד ,ריאיון אישי

משך הקורס: 4 חודשים

ימי לימוד: ראשון רביעי

שעות לימוד: 17.00-20.15

הסטודנט ניגש לשתי בחינות עיונית וממוחשבת כל הבחינות במכללה.

בהצלחה בשתי הבחינות הסטודנט מקבל תעודת מקצוע ותעודת גמר מטעם משרד העבודה והרווחה.